حافظ طب

نوین logo2

مرتب سازی براساس تعداد نمایش

پانسمان جراحی پد دار ضد آب هارتمن

دسته:‌ پانسمان زخم

پانسمان فوم هیدروتک هارتمن

دسته:‌ پانسمان زخم

پانسمان فوم چسبدار پیشرفته هیدروتک

دسته:‌ پانسمان زخم

هیدروتک شفاف (چسبدار) هارتمن

دسته:‌ پانسمان زخم

پانسمان آلژینات پرکننده سوربالگون هارتمن

دسته:‌ پانسمان زخم

پانسمان آلژینات سوربالگون هارتمن

دسته:‌ پانسمان زخم

پانسمان فوم تراکئوستومی پرمافوم هارتمن

دسته:‌ پانسمان زخم

چسب حصیری امنی فیکس هارتمن – Hartmann Omnifix

دسته:‌ پانسمان زخم

پانسمان آترومن هارتمن

دسته:‌ پانسمان زخم

پانسمان هیدروفیلم شفاف هارتمن

دسته:‌ پانسمان زخم

پانسمان آترومن نقره هارتمن

دسته:‌ پانسمان زخم

پانسمان فوق جاذب زتوویت ای هارمن

دسته:‌ پانسمان زخم

پرمافوم هارتمن | پانسمان فوم هارتمن

دسته:‌ پانسمان زخم

پانسمان هیدروکل هارتمن

دسته:‌ پانسمان زخم

ژل هیدروزورب هارتمن | ژل Hydrosorb 15 گرمی

دسته:‌ پانسمان زخم